Çevre ve Güvenlik


Fibula şirketlerin iyi çevre pratiğine ve işleyişine ulaşmakta sorumlu oldukları inancı içindedir.

Bu nedenle Fibula, çevreye olan etkimizin azaltılmasında çevresel duyarlılığın geliştirilmesi şirket stratejisi ve işleyişinin sürekli ve önemli parçasıdır.

Müşterilerimizi, ham madde sağlayıcılarımızı tüm iş ortaklarımızı bu yönde teşvik etmek bizim önceliğimizi oluşturmaktadır.

Dolayısıyla biz şirket olarak bu prensibin geliştirilmesi için özellikle şu alanlarda sürekli gözlemlerde incelemelerde bulunacağız:

 • Paketlemeyi optimum düzeye indirmek ve yeniden kullanmayı mümkün olduğu ölçüde gerçekleştirmek.
 • Enerji tüketimini azaltmak.
 • Kirliliği engellemek.
 • Atıklarımızı mümkün olduğu ölçüde azaltmak ve geri dönüşümü mümkün olduğu ölçüde kullanmak.
 • Binamızda, kullandığımız taşıtlarda mümkün olduğu ölçüde enerji ve su kullanımını minimum düzeye indirmek.
 • Şirket araçlarının mümkün olduğu ölçüde çevreye duyarlı olarak kullanımını sağlamak ve gerektiğinde alternatif kullanımları teşvik etmek.
 • Bu prensipleri işyerlerimizde su, hava, gürültü ve ışık kirliliğine dair uygulamak çevreye ve parçası olduğumuz yerel bölgeye etkisini azaltmak. Mümkün olduğu ölçüde, çevreye en az zarar verecek ürün ve servisleri kullanmak ve bunu teşvik etmek.
 • Herhangi çevreye etkisi olabilecek işlemin önceden tespitini gerçekleştirmek
 • Elemanlarımıza buna dair eğitim vermek ve ham madde sağlayıcılarımızı bu konuda teşvik etmek.
 • Yasal düzenlemeleri sürekli olarak gözlemleyerek bunlara uygunluğu şirket bünyesinde gerçekleştirmek.
 • Çevresel yönetimlerin ISO 14001’e uygunluğunu sağlamak
 • Müşterilerimize geri dönüşümü ve yeniden aynı ürünlerin kullanımını mümkün olduğu ölçüde tavsiye etmek.