Açık Depolama Sistemleri

Depolanacak eserlerin niteliği (boyutu, değeri ve malzemesi) eserlerin muhafaza edileceği sistemin açık veya kapalı olup olmayacağını belirlemede etkilidir. Kapalı dolap içlerine yerleştirmesi zor olan büyük hacimli ve ağır eserler için açık raf sistemleri tercih edilir.