Tablo Saklama Üniteleri

Tablo saklama üniteleri, envanterin durumunun değerlendirilmesi yanısıra mimari şartlar da gözönünde bulundurularak mekana ve eserlere özgü tasarlanır. Minimum alanda maksimum eserin birbirine değmeden, hava sirkulasyonu engellenmeden muhafaza edilmesi, eserlerin çift yüzlü çelik teller üzerine uygun askı aparatları ile sağlam şekilde asılması önceliklidir.