Mûcebince Amel Oluna Hatt-ı Hümayunlar Sergisi - Millet Kütüphanesi

Fibula - Müze Ekipmanları
Proje Adı:
Mûcebince Amel Oluna Hatt-ı Hümayunlar Sergisi - Millet Kütüphanesi
Proje Yeri:
Ankara, Türkiye
Proje Tarihi:
2020

Proje Açıklaması

T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Mûcebince Amel Oluna Hatt-ı Hümayunlar Sergisi

Hatt-ı Hümayunlar padişahlara ait el yazıları olması yönüyle kültür tarihi açısından ilk elden verilerdir. Bu çalışmalar dönemin padişahlarının devlet yönetimine, o dönemdeki önemli olaylara bakış açılarını yansıtan en önemli eserlerdir. “Mûcebince Amel Oluna Hatt-ı Hümayunlar” isimli sergide, Kanuni Sultan Süleyman’dan son padişah Vahdettin’e kadar 8 ferman, 9 berat, 6 defter ve 93 adet hatt-ı hümayun yer almaktadır.