Aydınlatma

Fibula Aydınlatma Teknolojileri

Eserlerin ön plana çıkarılmasındaki en güçlü etmenlerden biri olan aydınlatma sistemleri, müze sergi üniteleri için çok kritik bir öneme sahiptir. Uygulanan aydınlatmanın türü, gücü, ışık sıcaklığı ve odaklama derecesi seçim kriterlerini belirleyen unsurların başlıcaları olarak gösterilebilir.

Fibula Müze Ekipmanları sergi ünitelerinde hem teknik gereksinimler hem de müşterileri talepleri doğrultusunda çeşitlendirmeye giderek kullanıcılara zengin aydınlatma opsiyonları sunmaktadır.

Aydınlatma Sitemleri Üst Çatısını Aşağıdaki Başlıklar Altında Oluşturmak Mümkündür;

  • LED Spotlar
  • LED Paneller
  • Fiber Optik Sistemler

LED Spotlar: Düşük güç gereksinimi, çok sayıda LED Spotun vitrin içerisinde uygun noktalara monte edilerek eser alanının belirlenen noktalarına gerekli aydınlatma miktarı uygulanmasına olanak sağlaması sebebiyle müzecilikte en çok tercih edilen aydınlatma türüdür.

Kullanılan her bir armatür içerisinde bulunan mercekler sayesinde ışığı toplayarak veya dağıtarak eser alanı içerisinde hem homojen bir ışık dağılımı hem de eserin üzerine toplanmış yoğun ışığın kullanılmasına olanak tanır.

Tercihe göre LED Spotlar dimlenebilmekte, ışık gücü tek merkezden ayarlanabilmektedir.

LED Paneller: Genellikle ortamda homojen bir ışık dağılımı istendiği durumlarda LED Paneller eser alanı aydınlatma unsuru olarak tercih edilmektedir.

LED Paneller, LED Spotlar ile birlikte kullanılabilmekte, bu sayede odak noktası eser üzerine tutularak eser alanında eşsiz güzellikte bir aydınlatma sağlanabilmektedir.

Tıpkı LED Spotlarda olduğu gibi LED Paneller de dimlenebilmekte, ışık gücü tek merkezden ayarlanabilmektedir.

Fiber Optik Sistemler: Fiber Optik Sistemlerde Temel Prensip ışığın, bir noktadan diğer bir noktaya mercek mantığıyla iletilmesidir. Üzerinden gönderilen ışığı dış ortamdan etkilenmeden merkezde tutarak çıkışa aktarabilmektedir.

Günümüz teknolojisinin müzecilik dünyasına sunduğu bu aydınlatma türünde armatür kaynaklı herhangi bir ısınma eser alanına taşınmamakta, eserin uzun yıllar boyunca dış etmenlerden etkilenmemesi sağlanmaktadır.

Ayrıca bu teknolojide ışık tek merkezden iletildiğinden yangın patlama gibi herhangi bir güvenlik tehlikesi barındırmamaktadır.